Serveis

Mercantil

Estudi i planificació de l'estructura mercantil de la seva empresa. Constitució de societats, modificacions societàries, fusions, processos Concursals, liquidacions i dissolucions de societats mercantils.
Estudi i planificació del procés en la succeció de l'empresa familiar i el canvi generacional.

Fiscal

Complir la norma tributaria així com les seves obligacions formals en base a un estudi previ per reduir la seva tributació amb tot el rigor que la norma exigeix.

Comptable

Organització, gestió, control i seguiment del cicle comptable complert de la seva empresa, amb un assessorament permanent sobre problemes comptables, anàlisi del Balanços de Situació i Compte de Resultats, Tancament d’exercici i confecció i legalització dels llibres oficials al Registre Mercantil. 
Aquest servei s’ofereix  segons  la seva realitat empresarial i necessitats, com formar al seu personal administratiu, supervisió de la comptabilitat per elaborar periòdicament la Situació Econòmica, Financera i Patrimonial de l'Empresa.

Control de Gestió

Assessorament personalitzat sobre les decisions empresarials a prendre per aconseguir els objectius de l'empresa. Impulsar i aplicar mesures de control i gestió dels equips de treball per prevenir riscos, eines de seguiment de productivitat per detectar i corregir actuacions que es presentin i que afectin els objectius.
 

Econòmic Financer

Establir el sistema d’anàlisis d’Economia Financera de l'empresa per conèixer a partir de quin volum de facturació tenim beneficis, previsions de tresoreria, anàlisis dels recursos per noves inversions o projectes empresarials. Optimitzar la gestió econòmica financera de l’empresa per optimitzar la rendibilitat i la presa de decisions encertades.

Estudi Viabilitat Inversions

Estudi, confecció, planificació i anàlisis de la Viabilitat Econòmica i Financera de Projectes de Negoci, Plans d’Empresa, d’Inversions Comercials i Internalització.

Laboral

Confecció, tramitació i presentació de totes les obligacions formals necessàries per a la contractació de treballadors de l'empresa (altes, contractes de treball, nòmines, baixes per ILT, certificats, contractes mercantils externs, TC1, TC2, declaracions Retencions i tot el relacionat amb el món laboral).
 

Formació continuada

Cursos de Formació i Ponències adaptades a les necessitats de cada empresa o sector (Empresaris, Associacions Empresarials, Professionals, autònoms, Entitats, Gremis Empresarials, Escoles de Negocis, etc.)


El nostre objectiu és acompanyar a l’empresa en el procés de canvi i creixement, aportant eines útils per transformar-la i adaptar-la al nou escenari econòmic i social.
CONTACTE

Av. Montilivi 69
17003
Girona
sc@susannacane.com

+34 619 40 75 76